База знань розроблена на базі безкоштовної платформи Moodle.

Передумовою Навчального центру Укртрансбезпеки було проведення циклу навчання в травні 2022 року. Сформувалися запити як з боку керівництва, так і з боку працівників: запит керівництва на бездоганне виконання обов’язків підлеглими, а з боку працівників - на доступність до навчальних матеріалів.

Структура Навчального центру Укртрансбезпеки складається з:

 • Тематика та графік проведення внутрішнього навчання;
 • Матеріали лекцій;
 • База знань нормативно-правові акти, які регламентують роботу Укртрансбезпеки;
 • Відео- та аудіо- записи практичних питань.

Загалом Навчальний центр Укртрансбезпеки містить безліч корисних інструментів для впровадження проведення внутрішнього навчання в новому форматі, зокрема – це впровадження пошукової системи за ключовими фразами.

 База знань містить повний перелік нормативно-правових актів, якими керуються особовий склад Укртрансбезпеки при виконанні своїх функціональних обов’язків.

Передбачено постійне оновлення бази знань відповідальними особами структурних підрозділів Укртрансбезпеки.

Відео- та аудіо- записи є суттєвим доповненням для вдосконалення знань з певного напрямку.

Переваги Навчального центру для працівників Укртрансбезпеки:

 • 24/7 доступ до особистого кабінету;
 • календар проведення внутрішніх навчань надає можливість планувати свій робочий день;
 • запровадження тестування контролю рівня знань особового складу Укртрансбезпеки надає можливість повторити вивчений матеріал і успішно пройти тестування.
 • результати тестувань, рейтинг слухачів візуалізуються автоматично та формуються завдяки технічним можливостям.

5. Практика впровадження освітньої інновації відповідає таким критеріям:

а) інноваційність

Згідно із Законом України «Про інноваційну діяльність», інновації у сфері освіти або освітні інновації можна трактувати як новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, що істотно підвищують якість, ефективність та результативність навчально-виховного процесу

В Укртрансбезпеці впроваджено цифрове рішення для вдосконалення внутрішнього навчання. В умовах воєнного стану сьогодення актуальним є питання щодо організації роботи державних службовців за межами адміністративної будівлі державного органу та їх доступу до профільних освітніх порталів.

Доступ до Навчального центру Укртрансбезпеки має кожен працівник Укртрансбезпеки.

Основними формами інтерактивної роботи є, як правило,  навчальна взаємодія співробітників одного структурного підрозділу Укртрансбезпеки. Групи вивчають навчальний матеріал та за результатами проходять тестування.

Онлайн тестування має свої принципи:

 • Однакова участь у завданні ( надається однаковий час для тестування);
 • Індивідуальна відповідальність (в кожного свій варіант тестів);
 • Одночасна взаємодія (тестування проводиться після вивчення певного циклу тем);
 • Візуалізація результатів тестування (результати тестування зберігаються в особистому кабінеті, результати відображаються у вигляді графіків).

 б) результативність

Створення Навчального центру Укртрансбезпеки на основі ідеї інноваційної розробки онлайн-версії внутрішнього навчання є принципово суттєво модернізованим. Це рішення втілилося в Навчальному центрі Укртрансбезпеки, його певній методиці та  технології. Впровадження Навчального центру Укртрансбезпеки в практичну діяльність дозволило підвищити якість профільного внутрішнього навчання, завдяки чому поліпшилося навчання в напрямку результативності й ефективності, безпечності й комфортності. А в результаті – якісне та впевнене виконання функціональних обов’язків працівниками Укртрансбезпеки.

В інших суб’єктів надання освітніх послуг у сфері професійного навчання/органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших органах, на працівників яких поширюється дія Закону України «Про державну службу», що проводять внутрішнє навчання персоналу, відтворення результатів та поширення впровадженої освітньої інновації можливе за умови встановлення безкоштовної платформи Moodle.


Остання зміна: понеділок 26 вересня 2022 00:01 AM